News
 
In Production
 
Photography
 
Video
 
Other Work
 
Texts
 
Biography
 
Contact
 
Links
 
Text from "The Moderna Exhibition" catalouge by John-Peter Nilsson, swedish


Den osäkerhet man som betraktare erfar i mötet med Tova Mozards arbeten handlar om hur vi är vana att läsa eller ta emot bilder och dess innehåll. I hennes fotografier är mystiken och den utelämnade informationen som vi tycker oss behöva för att kunna begripa och förstå bilder en central del. Känslan av att befinna sig mitt i en berättelse är påtaglig och kompositionerna med förfallna miljöer, filmkulisser och udda karaktärer gör hennes fotografier visuellt behagliga men lämnar efter sig en nostalgisk och ödesmättad känsla. Både hennes fotografier och filmer befinner sig i ett gränsland mellan det dokumentära och det iscensatta. Ofta handlar hennes verk om underhållningsbranschens verklighet respektive skenbilder. I Mozards videoverk ligger fokus på personliga berättelser och ofta är det udda och alternativa livsstilar hon visar oss. Genom hennes tolkningar och berättargrepp av dessa blir skildringen och formen rikare och mer komplex. Hon utsätter betraktaren för ett närgånget porträtterande, men det finns likväl kvalitéer som alienerar oss från detta, såsom bildeffekter och närheten till det teatrala. Tillbakablickandet och ett romantiskt förhållande till motivet är kännetecknande för Mozards bildvärld. Hon utnyttjar detta på ett suggestivt vis och leker skickligt med vår receptivitet och inlevelseförmåga på flera plan.

John-Peter Nilsson