News
 
In Production
 
Photography
 
Video
 
Other Work
 
Texts
 
Biography
 
Contact
 
Links
 
Katalogtext av Pia Kristoffersson, swedish

Min första kontakt med Tova Mozards arbeten var i utställningen “The un-manipulated reality doesn´t always alone offer truth” hos ALP gallery Peter Bergman i Stockholm. Tova Mozard visade en serie fotografier som alla tog sin utgångspunkt i drömmarnas och illusionernas Hollywood. Motivvärlden utgjordes av statister och skådespelare, mytomspunna filmmiljöer och förbrukade kulissbyggen. Inför de stilsäkra glidningarna mellan det iscensatta och dokumentära, det minutiöst komponerade och det skenbart slumpmässiga, infann sig en intresseväckande osäkerhet.

En erinran om verklighetens bedräglighet finner vi även i titeln till den utställning som vi nu har glädjen att presentera på Gävle Konstcentrum, The owls are not what they seem. Utställningstiteln är ett citat från TV serien Twin Peaks, vars mystik trollband både konstnären och den svenska TV publiken i början av nittiotalet. Fascinationen inför det okända och mystiska ligger ofta som en klangbotten i Tova Mozards arbeten. I ett av hennes senaste verk, Just Visiting this Planet, 2005, uppehåller hon sig bland science fictionkulturens hängivna entusiaster.

Tova Mozard utforskar formerna för berättandet. Med siktet inställt på det som befinner sig i marginalen, närmar hon sig fascinerad det avvikande; människor med udda livsmönster och miljöer som förlorat sin funktion. Hon vänder på perspektiven och får oss att se det vi tenderar att förbise. I videon Extra Story, 2004, intar statisten huvudrollen. Verket utgår från en text som skrivits av en manlig statist i Los Angeles där han ger sina personliga och existentiella reflexioner på tillvaron som statist. Textpartierna varvas med korta scener där en man agerar i en restaurangmiljö och utför små inövade skådespelargester. Bildens spegelreflektion skapar illusionen att mannen är dubblerad och att han går in och ut ur sig själv. Eller går han rentav in och ut ur verkligheten? I det nya videoverket The Wall of Love, 2005, har Tova Mozard lämnat Hollywoodmiljön för en svensk, tämligen udda, existens. Vi möter en kvinna, Fru Berliner-Mauer, som ingått äktenskap med Berlinmuren. Hennes ovanliga läggning är objectum-sexuell, vilket innebär att man är känslomässigt och sexuellt dragen till saker. Videon utspelar sig i kvinnans hem, men varvas med scener ur spelfilm och mer faktabaserade inslag. Kvinnans personliga och sexuella relation till muren ställs mot dess historiskt politiska betydelse. Dagen då muren föll beskriver kvinnan som den värsta i sitt liv.

Tova Mozard har ett genuint intresse för människors berättelser och gestaltar dessa med både lyhördhet och konstnärlig precision.
Det finns konstnärskap som framträder med en alldeles speciell självklarhet. Till dessa skulle jag vilja räkna Tova Mozard. Det är svårt att tro att det bara är två år sedan hon gick ut Konsthögskolan i Malmö. Vi är idag mycket glada över att kunna presentera ett så intressant och moget konstnärskap.


Pia Kristoffersson
Chef Gävle Konstcentrum